As votacións están pechadas, únicamente se poderá votar nos períodos establecidos nas bases.