Divinas Palabras Revolution é o que ves cando miras para outro lado.
O lado que nos fai rir.
O lado que nos fai sentir que o tempo non pasa.
O lado no que pechamos a vida para poder observala sen implicarnos.
O lado no que non hai diferenza entre o que é mentira e o que parece verdade.
O lado no que non está claro que parte das nosas vidas está escrita e que parte podemos aínda escribir.

E nese lado atopamos a estas sete persoas supervivintes, que nos representan como sociedade.
Catro son familia: Pedro, Mari, Simona e Marica.
E tres son alleas: Migueliño, Candás e Tatoola.

Son realmente elas? Ou son o que queremos que sexan? Ata onde podemos forzar o seu destino? Podemos chamar ambición á avaricia? Caridade á explotación? Liberación á morte? Amor á luxuria?

Se queres saber máis, séguenos!